De voor – en naschoolse opvang

1. Op school zelf:

De kinderen worden begeleid door mevr. Josée of door een leerkracht.
Hiervoor beschikt de school over een aangepast lokaal, een overdekte speelzaal, de speelplaatsen en een aparte werkruimte voor studiewerk voor de oudere leerlingen!

Hoofdingang van de school is de Kleitendijkstraat. De gele poort is open vanaf 7u30. De schoolpoort aan de Santhovenstraat gaat ’s morgens om 8.30 uur en ’s middags om 13 uur open.

Voorschoolse opvang:

Van 7u30 tot 8u25 via de hoofdingang (gele poort)

Avondopvang:
Per week delen de ouders mee op welke dag(en) van de week hun kind in de schoolopvang blijft.
Deze duurt van 16u15 tot 17u15 (op woensdag tot 12u, op vrijdag tot 16u).
Om 17u15 sluit de school. (Opgelet: woensdag om 12u en vrijdag om 16u)

2. Buitenschoolse kinderopvang:

De school werkt ook nauw samen met de Strandjutter. Dit is het “initiatief buitenschoolse kinderopvang” (IBO) van de gemeente Middelkerke.
Er zijn locaties in Westende, Middelkerke, Leffinge en Slijpe.
Onze kinderen worden opgevangen in Westende.
De kinderen worden met het gemeentelijk busje van de opvang naar de school gebracht en omgekeerd.
Hiervoor heeft de school goede afspraken met het IBO gemaakt.
De Strandjutter is gesloten op wettelijke feestdagen, maar open tijdens de schoolvakanties.

Openingsuren IBO:
* op gewone schooldagen:
6.30 – aanvang van de school
einde school – 19.30
* op woensdagen:
6.30 – aanvang van de school
11.30 – 19.30

De Strandjutter is gesloten op wettelijke feestdagen, maar open tijdens de schoolvakanties.