Wie en waar?

We zijn een kleine en warme school

 • iedereen kent iedereen;
 • familiale sfeer waar iedereen uniek is, school is als thuiskomen;
 • kinderen kennen elkaar bij naam, over de klassen heen;
 • alle personeelsleden kennen de kinderen en hun gevoeligheden;
 • in het centrum van ons dorp, rustig gelegen;
 • ouders kennen elkaar: de school zorgt voor sociaal contact in het dorp;
 • Christelijke inspiratie;
 • school in dialoog met de omgeving en de maatschappij;
 • bij ons is alles klein, maar fijn!

We zorgen voor ieders veiligheid

 • Wie mag met wie naar huis?
 • beveiligde toegangspoort

Hoe?

We zijn mee met onze tijd

 • digitale borden;
 • nieuwe werk- en organisatievormen gericht op beter leren;
 • moderne methodes en boeken;
 • aandacht voor tradities en goede praktijken uit het verleden;

We zorgen voor structuur en duidelijkheid

 • beperkte maar duidelijke regels;
 • goede afspraken over de klassen heen;
 • aandacht voor positief klimaat en een goede sfeer;
 • 2 speelplaatsen op maat van elke leeftijd, verhoogt de rust op school;
 • vriendelijk contact tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

We moedigen de kinderen aan

 • als een kind zijn grenzen verlegt of als iemand het even moeilijk heeft;
 • elk kind mag hier zijn wie hij is: iedereen schittert!
 • elk kind is een individu en heeft talenten.

Wat?

We werken aan de totale ontwikkeling van elk kind

 • vaardigheden, attitudes en kennis;
 • aandacht voor beweging en motoriek;
 • elk kind kan op eigen tempo evolueren;
 • leren is leuk;
 • zin in leren, zin in leven;
 • ruime klassen met moderne infrastructuur.

Zorg!

We zien alle kinderen graag

 • we zijn een gemotiveerd team;
 • alles wat we doen is ten voordele van de kinderen;
 • zich goed voelen op school is basisvoorwaarde;
 • positief school- en klasklimaat;
 • iedereen is verschillend, maar toch gelijkwaardig;
 • we zorgen samen voor iedereen;
 • zorg om ieders gezondheid: we stimuleren gezonde leefgewoontes.

Samen!

We maken tijd voor ouders

 • om te praten over vorderingen van de kinderen;
 • als ze een luisterend oor nodig hebben;
 • voor of na school staan de leerkrachten klaar.

We communiceren open en duidelijk

 • maandelijkse nieuwsbrief;
 • facebookpagina met foto’s en snelle nieuwtjes;
 • website met uitgebreide info;
 • duidelijke brieven met pictogrammen;
 • iedereen heeft een stem;

We werken samen

 • we hebben een leerlingenraad, schoolraad en oudervereniging;
 • ouders worden actief betrokken bij het schoolleven;
 • samenwerking tussen de klassen;
 • we vieren samen met de parochie;
 • we steunen goede doelen;
 • samen dragen we zorg voor de natuur.

STEM