Onze school biedt zorg op maat van elk kind:

– degelijke ondersteuning voor alle kinderen
– opvolging van de totale ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes via “leerlingvolgsysteem”
– samenwerking met logopedisten, revalidatiecentra en CLB
– zorgcoördinator op school

Een uitgebreide uitleg over de zorgwerking op onze school vindt u in deze nieuwsbrief.