Hier staan we voor:


Sint-Jozef – samen (g)roeien

EEN SCHOOL IN DIALOOG
Onze school is een katholieke school die openstaat voor alle kinderen.
We vertellen over het leven van Jezus.  Dat inspireert ons tot het beleven van universele waarden in het spoor van Jezus.
Binnen ons opvoedingsproject staan we open voor kinderen van verschillende levensovertuigingen en andere godsdiensten.
We gaan de verrijking aan door de dialoog met andere levensvisies.

ZIN IN LEREN – ZIN IN LEVEN
We werken aan de totale ontplooiing van het kind.

ELK KIND LATEN SCHITTEREN
We vinden het belangrijk dat we de talenten van elk van onze kinderen kennen, om hun groeimogelijkheden te kunnen stimuleren.
We willen dat kinderen door onze aanpak zich goed voelen bij ons op school.

VERSCHILLEND MAAR TOCH GELIJKWAARDIG
We streven naar de best mogelijke zorgbegeleiding door blijvend geloof in de groeikracht van elk kind.
We maken werk van een warm en open schoolklimaat waardoor ouders voelen dat ze met hun vragen of problemen steeds bij iemand terecht kunnen.

SAMEN (G)ROEIEN
Als school vormen we een pedagogische gemeenschap waarin we met velen samen werken aan dezelfde kernopdracht: kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording.

 

Lees hier ons volledig pedagogisch project