Onze schoolraad denkt mee.

Deze participanten overleggen en denken mee over hoe de school voor onze kinderen leerrijk uit te bouwen is. Dit kan via advies en overleg met het schoolbestuur, welke de eindverantwoordelijkheid blijft dragen.

Wenst u als ouder een signaal te geven over de schoolwerking in het belang van alle kinderen, dan kan u zich wenden tot de leden:

SCHOOLRAAD 2021-2025

Ouders:
Dhr. Kurt Teck
Dhr. Christophe Mouchon

Lokale gemeenschap:
Dhr. Nicolas Deforche
Mevr. Suzy Duinslaeger

Personeel:
Mevr. Miranda Veryser
Mevr. Isabel Steyaert

Wat doet een schoolraad?
Hier volgen de bevoegdheden van onze schoolraad:
1. Recht op informatie
2. Communicatie- en informatieplicht van de schoolraad
3. Adviesbevoegdheid
4. Overlegbevoegdheid

wetgeving: klik hier

Verslagen van de schoolraad: ter inzage op school.