MOS – Samen duurzame keuzes maken!

mos-logo_nieuw

Onze school wil zich inzetten voor een beter milieu. Daarom werken we mee met MOS (milieuzorg opschool).

Uitgangspunt is duurzaamheid.
– hier en verder: zowel bij ons, als in verre landen. Hier maken we de link met de millenniumdoelstellingen en de noord-zuid beweging.
– nu en later: we bekijken niet enkel het milieu vandaag, maar willen ook voor onze kinderen in de toekomst een leefbaar milieu overhouden.
De thema’s worden dan ook zo breed mogelijk benaderd.

Het MOS-project wil de leerlingen niet enkel kennis bijbrengen, maar vooral werken aan goede gewoontes, omgaan met waarden, engagement opnemen, actiegerichtheid stimuleren, …

Op onze school worden de leerlingen sterk betrokken bij de MOS-acties. Er is een sturing vanuit de leerlingenraad. Daarnaast kom MOS ook aan bod in de maandopeningen.