Sint-Jozef: een rijke traditie…

Onze school kan putten uit een lange traditie.
De eerste sporen van onze school gaan terug naar 1899. De school werd gesticht door de zusters van de H. Vincentius uit Roeselare. Met 3 zusters startten zij het katholiek onderwijs in Lombardsijde. Na WO I werd tussen de gebombardeerde huizen een nieuwe school met internaat opgebouwd door de zusters van Maria uit Izegem. Vanaf 1954 werd der school beheerd door de zusters van Maria uit Pittem. Zij droegen zorg voor de school tot hun afscheid in 2007. β€˜Naastenliefde, hartelijkheid, eenvoud,… waren enkele waarden die we lezen in het congregationeel gebed van de zusters van Maria uit Pittem, dat ze nalieten op de school bij hun vertrek in 2007.

IMG_2235

Uitgebreide geschiedenis: klik hier