Medicatie – afspraken en document

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind.
Deze vraag moet schriftelijk bevestigd worden door een arts. Gebruik hiervoor de aangepaste brief die u onderaan deze pagina kan downloaden. Hierop staat de juiste dosering en toedieningswijze vermeld. De verantwoordelijkheid ligt bij de aanvrager.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.

Klik hier voor het document ‘medicatie op school’. (af te drukken en in te vullen door de arts!)