Gezondheidsbeleid op school

Onze school levert heel wat inspanning om een gezonde levensstijl bij de kinderen te stimuleren.
In het schooljaar 2016-2017 maakten we hiervan een prioriteit om het gezondheidsbeleid te inventariseren en tevens te zoeken naar mogelijke uitdagingen om dit nog te versterken.

We houden hierbij rekening met volgende aandachtspunten:
– Onze hoofdopdracht blijft het verstrekken van onderwijs.
– We stellen enkel realistische doelen.
– We proberen niet te veranderen wat we niet kunnen veranderen.
– Naast educatie zorgen we ook voor structurele maatregelen en maken we afspraken en regels. We voorzien ook zorg en begeleiding bij risicodoelgroepen.

 1. communicatie
  We communiceren hierover regelmatig in onze nieuwsbrieven en op deze website.
  Brief gezondheidsbeleid – maart 2017 – gezonde speeltijden
 2. samenwerking
  Om ons gezondheidsbeleid verder uit te bouwen, betrekken we alle actoren bij het overleg: leerlingenraad, oudervereniging, schoolraad, personeel, CLB, gemeente, …
 3. gezond opvoeden
  Wilt u als ouder ook thuis werk maken van een gezonde opvoeding? Surf dan naar www.gezondopvoeden.be

Tips

Thema’s

De school werkt gezondheidsthema’s uit vanuit drie dimensies: fysieke, sociaal-emotionele en psychische gezondheid.

 • afval
 • beweging en sport
 • brandpreventie
 • duurzaamheid
 • EHBO
 • ergonomie
 • gezonde voeding
 • hygiëne
 • luizen
 • natuur en milieu
 • ontbijt
 • pesten
 • relationele vorming
 • roken en drugs
 • plasbeleid
 • verkeer en mobiliteit
 • verse lucht
 • water drinken
 • ziektepreventie

Hiertoe wordt het matrixmodel van Vigez als basis gebruikt waarbij we nadenken over educatie, structurele maatregelen, afspraken op school en extra zorg voor risicogroepen.